KomunikatWpłat na poczet należności prosimy dokonywać na rachunek bankowy:
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 82 1600 1462 1816 5879 2000 0001
lub przekazem pocztowym.

Po pierwsze zaufanie


Dzięki nam egzekucja przebiegnie szybko i sprawnie. Mamy doświadczenie w egzekwowaniu należności.

Nowoczesna kancelaria


Korzystamy z nowoczesnych rozwiązań, tak by skutecznie przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

Dbamy o naszych klientów


Szybkie i rzetelne wykonanie czynności egzekucyjnych to dla nas priorytet.

O kancelarii

W kancelarii komornika Adama Olejnika wdrożono szereg systemów informatycznych (m.in Ognivo 2, EPUAP, EKW), które znacząco usprawniają egzekucję oraz wpływają na jej szybkość i skuteczność. Kancelaria jest przygotowana do obsługi wniosków egzekucyjnych kierowanych za pośrednictwem e-sądu. Szybkie, zgodne z prawem i rzetelne wykonanie czynności egzekucyjnych, w tym także czynności terenowych, to dla kancelarii priorytet. Zobacz więcej…  

Licytacje

W tym miejscu znajdą Państwo obwieszczenia o terminie licytacji ruchomości takich jak: pojazdy mechaniczne, maszyny przemysłowe, narzędzia i inne mienie, oraz nieruchomości takich jak: lokale mieszkalne, lokale użytkowe, grunty rolne, działki budowlane i inne. Zobacz więcej…

Informuję, iż komornik nie prowadzi sprzedaży ruchomości przez portale internetowe. Obwieszczenia o licytacjach publikowane są wyłącznie na na portalu informacyjnym Krajowej Rady Komorniczej: www.licytacje.komornik.pl oraz stronie internetowej kancelarii: www.bydgoszcz.olejnik.komornik.pl – zakładka licytacje.

 

MPE – istnieje możliwość udzielania informacji o prowadzonych w kancelarii sprawach egzekucyjnych stronom i ich pełnomocnikom za pośrednictwem bezpiecznej i efektywnej komunikacji elektronicznej.
 

2018. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Adam Olejnik. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.