Zakres terytorialny

Zakres terytorialny działania Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Adama Olejnika obejmuje:

Miejscowości według nazw:

 • Miasto Bydgoszcz
 • Gmina Koronowo:
  Buszkowo, Byszewo, Bytkowice, Dziedzinek, Glinki, Gogolin, Gogolinek, Gościeradz, Huta, Krąpiewo, Lucim, Łąsko Małe, Łąsko Wielkie, Mąkowarsko, Morzewiec, Nowy Dwór, Nowy Jasiniec, Okole, Osiek, Popielewo, Salno, Samociążek, Sitowiec, Skarbiewo, Stary Dwór, Stary Jasiniec, Tryszczyn, Wierzchucin Królewski, Więzowno, Wilcze, Wiskitno, Witoldowo, Wtelno
 • Gmina Białe Błota:
  Białe Błota, Ciele, Kruszyn Krajeński, Lisi Ogon, Łochowice, Łochowo, Murowaniec, Prądki, Przyłęki, Trzciniec, Zielonka
 • Gmina Nowa Wieś Wielka:
  Brzoza, Dąbrowa Wielka, Dobromierz, Dziemionna, Jakubowo, Januszkowo, Kobylarnia, Kolankowo, Leszyce, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Nowe Smolno, Olimpin, Prądocin, Tarkowo Dolne
 • Gmina Dąbrowa Chełmińska:
  Bolumin, Borki, Czarże, Czemlewo, Dąbrowa Chełmińska, Gzin, Janowo, Mozgowina, Nowy Dwór, Ostromecko, Otowice, Rafa, Strzyżawa, Wałdowo Królewskie
 • Gmina Osielsko:
  Bożenkowo, Jarużyn, Maksymilianowo, Niemcz, Niwy-Wilcze, Osielsko, Żołędowo
 • Gmina Dobrcz:
  Augustowo, Borówno, Dobrcz, Gądecz, Kotomierz, Kozielec, Kusowo, Magdalenka, Nekla, Pauliny, Sienno, Stronno, Strzelce Dolne, Strzelce Górne, Suponin, Trzebień, Trzeciewiec, Trzęsacz, Włóki, Wudzyn, Wudzynek, Zalesie.
 • Gmina Solec Kujawski:
  Otorowo-Makowiska, Chrośna, Przyłubie

Miejscowości według kodów pocztowych:

 • 85-xxx,   
 • 86-005,  86-010,  86-011, 86-013, 
 • 86-014 – tylko n/w  miejscowości:
 • Gogolinek w Gminie Koronowo

 • 86-015, 86-016,
 • 86-017 – bez n/w miejscowości:
 • Murucin w Gminie Sicienko;
  Łukowiec w Gminie Sicienko;

 •  86-020,  86-021,  86-022,  86-031,  86-032,  86-050,
 • 86-060 – bez n/w miejscowości:
 • Dąbrówka Kujawska,  w Gminie Złotniki Kujawskie;
  Krążkowo w Gminie Złotniki Kujawskie;
  Palczyn  w Gminie Złotniki Kujawskie;
  Pęchowo w Gminie Złotniki Kujawskie;
  Tarkowo Górne, w Gminie  Złotniki Kujawskie;

 • 86-061,  86-065,  86-070,
 •  88-111 – tylko n/w miejscowość:
 • Chojnaty w Gminie Solec Kujawski;

 • 89-200  – tylko n/w miejscowości:
 • Murowaniec w Gminie Białe Błota, ul. Leszcza;
  Murowaniec w Gminie Białe Błota, ul. Okonia;
  Murowaniec w Gminie Białe Błota, ul. Płotki;

 • 89-413 – tylko n/w  miejscowość:
 • Huta w Gminie Koronowo;

 • 89-525 – tylko n/w miejscowości:
 • Brzozowo w Gminie Koronowo;
  Glinki w Gminie Koronowo;
  Wymysłowo w Gminie Koronowo;
  Rudno w Gminie Koronowo;

 

Zgodnie z art. 10. ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 poz. 771) w sprawach, o:
1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.);
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.
Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

2018. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Adam Olejnik. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.